REGULAMIN PROMOCJI „5 lat gwarancji + serwis”.

Promocja „5 LAT GWARANCJI +SERWIS” wygasła a poniższy REGULAMIN ma charakter archiwalny.
Nowych produktów nie można już zarejestrować.

WARUNKI UZYSKANIA DODATKOWEJ GWARANCJI ORAZ 3 LETNIEGO BEZPŁATNEGO SERWISU.

W okresie 24 miesięcy od daty zakupu wybrany sprzęt marki COMSAT (odbiorniki COMSAT TE 2040 HD, COMSAT TE 2030 HD, konwertery) jest objęty podstawową gwarancją, której warunki zostały określone w karcie gwarancyjnej (odbiorniki) oraz na stronie internetowej (konwertery).

Warunkiem uzyskania dodatkowego 3-letniego serwisu gratis (łącznie 2 lata gwarancji + 3-letni bezpłatny serwis), jest dokonanie rejestracji w terminie 7 dni od daty zakupu .

W przypadku rejestracji w terminie od 7 dni do 21 dni od daty zakupu klient uzyskuje dodatkowy roczny serwis gratis (łącznie 2 lata gwarancji + roczny bezpłatny serwis)

Klient powinien wydrukować dokument potwierdzający swoją rejestrację.

watch skyrocket your interview chances

W czasie trwania okresu bezpłatnych świadczeń serwisowych obowiązują następujące warunki:

 • Nabywca w przypadku konieczności przesłania sprzętu do naprawy wysyła go wraz z podbitą kartą gwarancyjną (w przypadku odbiornika) i ważnym paragonem zakupu bezpośrednio do siedziby producenta na adres:

COMSAT sp. z o.o. sp. k.
ul. Nagietkowa 1
60-175 Poznań

Koszty transportu przesyłki w obie strony w całości pokrywa nabywca (właściciel sprzętu).

 • Koszty naprawy oraz części użytych do naprawy ponosi producent.
 • Wszelkie wadliwe urządzenia i części, które wymieniono w czasie naprawy stają się własnością serwisu.
 • Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia i innym ryzykiem ponosi klient.
 • Bezpłatny serwis dotyczy uszkodzeń powstałych na skutek wad materiałowych i błędów produkcji i nie obejmuje szkód wywołanych przez nieodpowiednie użytkowanie oraz naturalne zużycie urządzenia.
 • Bezpłatnemu serwisowi nie podlegają wyroby, w których uszkodzenia mogły powstać w wyniku:
 • Eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi, przeznaczeniem urządzenia (np. podłączenie urządzenia do nieodpowiedniego napięcia zasilania lub rodzaju prądu) lub niedbałego obchodzenia się ze sprzętem,
 • Napraw i przeróbek przez nieupoważnione osoby, nieautoryzowane zakłady serwisowe, w szczególności przez wbudowanie nieoryginalnych części zamiennych,
 • Działania czynników zewnętrznych (np. ogień, piorun, przepięcia, uszkodzenia mechaniczne, itp.) oraz nadmiernej eksploatacji.
 • Urządzenie nie podlega dodatkowemu bezpłatnemu serwisowi, jeśli plomba lub numer fabryczny zostaną usunięte z urządzenia lub będą nieczytelne
 • Okres bezpłatnego serwisu nie podlega przedłużeniu/wznowieniu w wyniku naprawy/wymiany urządzenia jak również nową gwarancją nie są objęte części naprawione lub wymienione.
 • Instalowanie nieautoryzowanego przez producenta oprogramowania będzie skutkowało utratą praw gwarancyjnych.
 • Warunkiem otrzymania dodatkowej gwarancji i serwisu jest posiadanie oryginalnego opakowania.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabrycznie tkwiące w produkcie. Nie obejmuje ona akcesoriów takich jak: baterie, piloty.

Nie obejmuje ona również uszkodzeń mechanicznych oraz innych wynikających z niewłaściwego użytkowania lub zdarzeń losowych takich jak zalanie, pożar czy przepięcie w sieci elektrycznej.

Dokonanie rejestracji uznaje się za tożsame z akceptacją poniższego oświadczenia:

Zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez firmę Comsat Sp. z o.o. Sp. Komandytowa – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. nr 133 poz. 883) – w celach:

 • przesyłania drogą elektroniczną na mój adres e-mail Newslettera Comsat zawierającego reklamy
 • przesyłania mailingów informacyjnych i reklamowych o nowych wydarzeniach, produktach i promocjach oferowanych przez spółkę Comsat Sp. z o.o. Sp.Komandytowa
 • tworzenia zbiorczych statystyk i raportów dotyczących profilu użytkowników serwisu Comsat

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem rejestracji koniecznym do przedłużenie gwarancji.

Jednocześnie oświadczam, iż wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania i usunięcia.

>> WERSJA DO WYDRUKU <<